бегъл

cursory; fugitive
(за знание, впечатления) superficial
(за забележка, мисъл и пр.) passing
бегъл поглед a passing/cursory glance
бегла представа a rough/vague idea
* * *
бѐгъл,
прил., -ла, -ло, -ли cursory; fugitive; (знания, впечатления) rough, vague, sketchy, superficial; (забележка, мисъл и пр.) passing; \бегълъл поглед passing/cursory glance; хвърлям \бегълъл поглед на разг. dip into, give (s.th.) the once-over.
* * *
cursory: a бегъл glance- бегъл поглед; fugitive
* * *
1. (за забележка, мисъл и пр.) passing 2. (за знание, впечатления) superficial 3. cursory;fugitive 4. БЕГЪЛ поглед a passing/cursory glance 5. бегла представа a rough/vague idea

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • бегъл — прил. бърз, кратък, повърхностен, външен, привиден, незадълбочен прил. краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, непълен, схематичен …   Български синонимен речник

  • бърз — прил. чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • ефимерен — прил. преходен, кратковременен, временен, мигновен, кратък, еднодневен, къс, минутен, нетраен, мимолетен, недълготраен, тленен, скоропреходен, бързопреходен, краткотраен прил. бегъл, бърз, непълен, повърхностен, схематичен …   Български синонимен речник

  • краткотраен — прил. кратковременен, кратък, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, краткосрочен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен прил. бегъл, бърз, непълен, повърхностен,… …   Български синонимен речник

  • мимолетен — прил. преходен, кратковременен, краткотраен, временен, мигновен, привременен, нетраен, скоропреходен, ефимерен, кратък прил. бегъл, бърз, непълен, повърхностен, схематичен прил. непродължителен прил. нереален, невеществен …   Български синонимен речник

  • незадълбочен — прил. повърхностен, привиден, бегъл прил. лекомислен, несериозен …   Български синонимен речник

  • непълен — прил. несъвършен, недостатъчен, уродлив, непълноценен, слаб, малък, недоработен, недовършен прил. бегъл, бърз, краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, повърхностен, схематичен прил. накърнен, развален прил. оскъден прил. незавършен прил …   Български синонимен речник

  • повърхностен — прил. лицев, външен, горен прил. лек, бегъл, привиден, лъжлив прил. лекомислен, незадълбочен, незначителен, лековерен, несериозен, безхарактерен прил. леконравен, фриволен прил. бърз, краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, непълен,… …   Български синонимен речник

  • преходен — прил. междинен, промеждутъчен, етапен, пределен, граничен, междувременен прил. временен, привременен, непостоянен, конюнктурен, кратък, нетраен, кратковременен, краткотраен, недълготраен, моментен, къс, мигновен, ефимерен, мимолетен, скоротечен… …   Български синонимен речник

  • схематичен — прил. сбит, съкратен, в общи черти, нахвърлян, в резюме, обобщен, опростен, шаблонизиран, шаблонен прил. бегъл, бърз, краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, непълен, повърхностен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.